Blog nhân sự

Trưởng phòng Tài chính

Nội dung công việc

 • Trực tiếp và giám sát tất cả các hoạt động tài chính bao gồm báo cáo tài chính, kiểm soát nội bộ, tuân thủ thuế và theo luật định đối với quốc gia / cụm.
 • Chịu trách nhiệm đánh giá kết quả hoạt động của cả nước / cụm về chi phí, ngân sách và xu hướng cho sự tăng trưởng kinh doanh trong tương lai và triển vọng kinh tế chung.
 • Quản lý dòng tiền
 • Chỉ đạo chuẩn bị các báo cáo tài chính, bao gồm báo cáo thu nhập, bảng cân đối kế toán, báo cáo cho các cổ đông, báo cáo thuế và báo cáo cho các cơ quan quản lý nhà nước.
 • Chỉ đạo hoàn thành tất cả các yêu cầu bắt buộc cho quốc gia / cụm.
 • Đảm bảo hoàn thành kiểm toán tài chính và thuế hàng năm với Nhóm kiểm toán viên.
 • Chỉ đạo việc đóng báo cáo tài chính hàng tháng và hàng năm.
 • Rà soát lại các báo cáo để phân tích các dự án về doanh thu và lợi nhuận so với số liệu thực tế, chi phí dự toán so với tổng số cuối cùng, và đề xuất phương pháp thích hợp để cải tiến quy trình lập kế hoạch.
 • Đảm bảo kiểm toán nội bộ trong hoạt động.
 • Đảm bảo các điều khoản tín dụng để đạt được mục tiêu của Tập đoàn.
 • Phân tích các hoạt động của công ty để xác định các cơ hội và các lĩnh vực cần được tổ chức lại với quy mô nhỏ hơn hoặc loại bỏ.
 • Bảo đảm bảo vệ tài sản của doanh nghiệp thông qua kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, bảo đảm bảo hiểm thích hợp.
 • Ước tính yêu cầu về vốn, đất đai, nhà xưởng.
 • Giám sát các bộ phận tài chính kế toán / phòng kế toán cho các quốc gia / cụm.

Yêu cầu tuyển dụng:

 • Cử nhân Tài chính Kế toán, Quản trị Kinh doanh.
 • Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm trong công ty kế toán và / hoặc công ty đa quốc gia.
 • Có chứng chỉ CPA hoặc chứng chỉ tài chính liên quan.
 • Có kỹ năng quản lý và tài chính vững mạnh.
 • Kỹ năng phân tích tốt và kỹ năng tổ chức
 • Có khả năng dẫn dắt sự thay đổi. Tự quản lý, phán đoán đúng đắn.
 • Kỹ năng lãnh đạo, ảnh hưởng và huấn luyện những người khác.
Facebook
LinkedIn
Email
Print

Quý khách cần liên hệ tư vấn?

Vui lòng liên hệ qua biểu mẫu trực tuyến hoặc liên hệ cho chúng tôi qua:
Email: cs@l-a.com.vn
Hotline: 0902 989 578
Để chấp thuận bảo mật thông tin theo Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và tiếp tục truy cập vào trang web của L & A, Quý khách vui lòng nhấn nút “Đồng ý”.
facebook_messenger