Sự kiện

Tải slide của diễn giả trong Chuỗi hội thảo “Tái cấu trúc tổ chức để nhảy vọt hậu Covid-19”

Hội thảo 1: Sân chơi mới, cần cấu trúc tổ chức khác?

Diễn giả: 

  1. Ông Richard D. McLellan, Cố vấn chiến lược cao cấp, RMAC Advisory, LLC
  2. Ông Nguyễn Ngọc Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc Nguồn nhân lực, Nhựa Duy Tân

>> Đăng ký nhận slide của diễn giả tại Hội thảo 1 tại đây:

Hội thảo 2: Tái cấu trúc tổ chức và nguồn nhân lực để phát triển hậu Covid-19

Diễn giả:

  1. Bà Đinh Kim Nhung, Trưởng bộ phận nguồn nhân lực, Tập đoàn Masan
  2. Bà Lạc Thị Tú Duy, Luật sư thành viên, Công ty Phước & Cộng sự

>> Đăng ký nhận slide của diễn giả tại Hội thảo 2 tại đây:

Xin vui lòng liên hệ email: cs@lademo2.ipartner.vn hoặc sđt: 0902 989 578 nếu Anh/Chị không tải được.

Liên hệ ngay

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình vui lòng liên hệ email: cs@l-a.com.vn hoặc sđt: 0902 989 578

Facebook
LinkedIn
Email
Print
Để chấp thuận bảo mật thông tin theo Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và tiếp tục truy cập vào trang web của L & A, Quý khách vui lòng nhấn nút “Đồng ý”.
facebook_messenger