Về sự căng thẳng trong công việc

Quản lý nhân viên - Kiểm soát căng thẳng trong công việc

Quản lý nhân viên chú ý quan sát, nhận biết và trợ giúp nhân viên giảm căng thẳng. Vừa mang lại hiệu quả thiết thực và hạn chế các nguồn lực

Để chấp thuận bảo mật thông tin theo Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và tiếp tục truy cập vào trang web của L & A, Quý khách vui lòng nhấn nút “Đồng ý”.
facebook_messenger