10 lời khuyên để trở thành triệu phú – Lời khuyên 1: Tập trung vào câu hỏi Vì Sao trước khi bạn làm việc với câu hỏi Bằng Cách Nào?

Tản mạn về Hạnh phúc – Việt Hùng, Đồng sáng lập và Nguyên Tổng giám đốc công ty KMS Technology Vietnam. “Cuốn sách này là tuyển tập các bài viết được chia sẻ trực tiếp tại trang web cá nhân của tôi trong suốt 10 năm vừa rồi. Sau khi tổng hợp lại, tôi thấy […]

Ở phía sau của khó khăn là gì?

khó khăn là một phần của cuộc sống

Tản mạn về Hạnh phúc – Việt Hùng, Đồng sáng lập và Nguyên Tổng giám đốc công ty KMS Technology Vietnam. “Cuốn sách này là tuyển tập các bài viết được chia sẻ trực tiếp tại trang web cá nhân của tôi trong suốt 10 năm vừa rồi. Sau khi tổng hợp lại, tôi thấy […]

Lỗi tại ai?

Tản mạn về Hạnh phúc – Việt Hùng, Đồng sáng lập và Nguyên Tổng giám đốc công ty KMS Technology Vietnam. “Cuốn sách này là tuyển tập các bài viết được chia sẻ trực tiếp tại trang web cá nhân của tôi trong suốt 10 năm vừa rồi. Sau khi tổng hợp lại, tôi thấy […]

Cái mũi

câu chuyện về cái mũi

Tản mạn về Hạnh phúc – Việt Hùng, Đồng sáng lập và Nguyên Tổng giám đốc công ty KMS Technology Vietnam. “Cuốn sách này là tuyển tập các bài viết được chia sẻ trực tiếp tại trang web cá nhân của tôi trong suốt 10 năm vừa rồi. Sau khi tổng hợp lại, tôi thấy […]

Để chấp thuận bảo mật thông tin theo Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và tiếp tục truy cập vào trang web của L & A, Quý khách vui lòng nhấn nút “Đồng ý”.
facebook_messenger