Lời khuyên số 3: Tham gia các chương trình phát triển bản thân

Tổ chức Zenger Folkman hàng đầu thế giới về phát triển năng lực lãnh đạo vừa giới thiệu phần 1 của ebook “New insights to become an Extraordinary Leader”. Phần 1 đề xuất 12 cách giúp người lãnh đạo cải thiện các yếu tố hoặc hành vi quan trọng để tạo ra hiệu quả đột […]

10 nhà quản trị nhân sự đại tài

những nhà lãnh đạo nổi tiếng

Những nhà lãnh đạo giỏi nhất thường có khả năng quản trị nhân sự xuất sắc nhất. Vì nhân tài là tài sản quý giá nhất và cũng khó quản lý nhất.

Để chấp thuận bảo mật thông tin theo Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và tiếp tục truy cập vào trang web của L & A, Quý khách vui lòng nhấn nút “Đồng ý”.
facebook_messenger