Phẩm chất cần có của người quản lý cấp độ 5

đánh giá bản thân trong công việc

Trong khi quyển sách chỉ ra nhiều nhân tố đóng góp để một công ty trở nên “Vĩ Đại”, thì một số tranh luận thuyết phục tập trung vào vai trò của người quản lý – và đặc biệt là những gì Collins đề cập đến trong phần Nhà lãnh đạo cấp độ 5 (Level […]

Để làm quản lý lần đầu tiên

làm quản lý

Xây dựng kỹ năng quản lý con người Kỹ năng quan trọng nhất cho bất cứ nhà quản lý nào là khả năng quản lý con người. Hãy học cách con người suy nghĩ, phản ứng và hành động khi phải đối mặt với những tác động khác nhau từ bên ngoài. Hãy hình thành […]

Vì sao nhân viên thành công, rồi thất bại và ra đi ?

Quản lý nhân sự: Phép Thử và Sai Lầm Điều hướng mà không có bản đồ hoặc một điểm đến rõ ràng có thể là trường hợp thành công khá hy hữu của Lewis và Clark (cuộc thám hiểm trên bộ đầu tiên của người Mỹ đến duyên hải Thái Bình Dương), nhưng không thể […]

Để chấp thuận bảo mật thông tin theo Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và tiếp tục truy cập vào trang web của L & A, Quý khách vui lòng nhấn nút “Đồng ý”.
facebook_messenger