Tầm quan trọng của bộ phận quản lý nhân sự

Vai trò của nhân sự

Một doanh nghiệp không thể xây dựng đội ngũ tốt với những nhân sự chuyên nghiệp, hiệu quả nếu không sở hữu bộ phận quản lý nhân lực chuyên nghiệp. Nhưng nhiệm vụ và chức năng của phòng nhân sự là gì? Các chức năng chính của bộ phận quản lý nhân sự (HRM) bao […]

Quản lý nhân sự trong quá trình thay đổi

Có vô số những câu chuyện bên lề về cách quản lý thay đổi của các nhà lãnh đạo và quản lý nhân sự thành công, nhưng hầu như không có nơi nào có những tình tiết câu chuyện được kể rõ ràng và chính xác. Đa số các lãnh đạo đều sử dụng cách […]

Giải mã văn hóa doanh nghiệp từ góc nhìn quản lý nhân sự

Dưới góc nhìn của người quản lý nhân sự, trong một tổ chức, mỗi nhân viên đều sẽ có những điểm tương đồng và khác biệt. Cụ thể, sự khác biệt của nhân viên thể hiện qua cách họ nhìn nhận và xử lý khi xảy ra vấn đề. Một nhân viên nổi bật sẽ […]

Để chấp thuận bảo mật thông tin theo Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và tiếp tục truy cập vào trang web của L & A, Quý khách vui lòng nhấn nút “Đồng ý”.
facebook_messenger