Làm vậy liệu có đúng không?

Sau khi quyết định một việc hệ trọng, đôi lúc người quản lý vẫn tự hỏi: “Điều đó đúng hay sai?”. Những thắc mắc đó được Aaron chia sẻ trong quyển sách có tựa đề “lạ”: CEO Flow: Turn Your Employees Into Mini-CEO. Ông chia sẻ mình đã tham gia sáng lập hai công ty. […]

Để chấp thuận bảo mật thông tin theo Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và tiếp tục truy cập vào trang web của L & A, Quý khách vui lòng nhấn nút “Đồng ý”.
facebook_messenger