Vượt qua thử thách

Nhan Húc Quân, TGĐ Công ty TNHH Bao bì giấy nhôm New Toyo Việt Nam Trò chơi cảm giác mạnh, vốn dĩ không thuộc sở thích của tôi nhưng vì không có lựa chọn nào khác nên tôi đã lấy hết can đảm và dũng khí tham dự. Đó là lúc tôi leo lên chiếc […]

Để chấp thuận bảo mật thông tin theo Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và tiếp tục truy cập vào trang web của L & A, Quý khách vui lòng nhấn nút “Đồng ý”.
facebook_messenger