Tổng kết webinar “Hỏi đáp cùng chuyên gia”, chuyên đề đặc biệt “Phát triển năng lực lãnh đạo”

Webinar “Hỏi đáp cùng chuyên gia” chuyên đề đặc biệt “Phát triển năng lực lãnh đạo”, tổ chức ngày 24/11/2020 trên Facebook Live và Zoom, đã hé lộ những tố chất nổi bật và cách rèn luyện khả năng lãnh đạo hiệu quả. Điều phối chương trình là Ông Trần Bằng Việt, Tổng Giám đốc […]

Để chấp thuận bảo mật thông tin theo Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và tiếp tục truy cập vào trang web của L & A, Quý khách vui lòng nhấn nút “Đồng ý”.
facebook_messenger