Tái xây dựng niềm tin vào nhân sự

Thomas Kochan của MIT (Học viện Công nghệ Massachusetts) đã nói rằng: “Nghề quản lý nhân sự đối mặt với sự khủng hoảng niềm tin và thiếu tính chính thống trong mắt cổ đông. Sự nỗ lực trong hai thế kỷ nhằm phát triển vai trò mới của Quản trị nhân sự chiến lược trong […]

Để chấp thuận bảo mật thông tin theo Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và tiếp tục truy cập vào trang web của L & A, Quý khách vui lòng nhấn nút “Đồng ý”.
facebook_messenger