Quyết định trở thành người lãnh đạo xuất sắc

Tổ chức Zenger Folkman hàng đầu thế giới về phát triển kỹ năng lãnh đạo vừa giới thiệu phần 1 của ebook “New insights to become an Extraordinary Leader”. Phần 1 đề xuất 12 cách giúp người lãnh đạo cải thiện các yếu tố hoặc hành vi quan trọng để tạo ra hiệu quả đột […]

Sức mạnh của dữ liệu: “Công thức” để phát triển lãnh đạo

Năng lực lãnh đạo là một trong những khái niệm được nghiên cứu nhiều nhất, nhưng không phải nhà quản lý nào cũng hiểu một cách tường tận và toàn diện. Thực tế cho thấy, cái tâm của người lãnh đạo có thể phát huy tốt trong mối quan hệ 1 – 1, nhưng khi […]

Để chấp thuận bảo mật thông tin theo Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và tiếp tục truy cập vào trang web của L & A, Quý khách vui lòng nhấn nút “Đồng ý”.
facebook_messenger