Ích lợi của việc đào tạo chéo

Trong cuốn sách nói về công tác đào tạo nhân viên trong doanh nghiệp Employee Development: Big Business Results on a Small Business Budget (tạm dịch: Tạo ra kết quả lớn trong việc phát triển đội ngũ nhân viên khi ngân sách của doanh nghiệp còn nhỏ, do Landrum ấn hành năm 2010), một chuyên […]

Để chấp thuận bảo mật thông tin theo Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và tiếp tục truy cập vào trang web của L & A, Quý khách vui lòng nhấn nút “Đồng ý”.
facebook_messenger