Đào tạo những lãnh đạo tâm huyết

Hằng năm các tổ chức bỏ ra hàng tỉ đô la cho chương trình được biết với cái tên “phát triển khả năng lãnh đạo”, để rồi cuối cùng hầu hết chỉ là lý thuyết. Các chương trình đào tạo và phát triển hầu như luôn tập trung vào các yếu tố đầu vào và […]

Khi mời bạn bè làm việc tại công ty do mình điều hành

Tác giả lấy một câu chuyện điển hình ở Công ty Walt Disney. Tại đó có trường hợp Tổng giám đốc điều hành D. Eisner đã thuê người bạn thân tên là S. Ovitz giữ vị trí quản trị viên cao cấp của công ty. Thời gian đầu, quan hệ công việc và cá nhân […]

Hiểu về phong cách lãnh đạo của bạn

phong cách lãnh đạo độc đoán

Trong bối cảnh công ty chuẩn bị thành lập, phong cách lãnh đạo sẽ ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp, tạo động lực (hoặc làm nản chí) nhân viên, tăng hoặc giảm sức mạnh của sự ảnh hưởng. Rất quan trọng để sử dụng một phong cách lãnh đạo phù hợp với các mục […]

Những hành vi mà nhà lãnh đạo cần tránh?

Phê phán, những biểu hiện không lời ngôn ngữ cơ thể. Không ai, đặc biệt là các đồng nghiệp thành công của bạn có thể hạ mình và khoan nhượng cho cấp dưới. Các nghiên cứu cho thấy rằng có khoảng 75 đến 90% ảnh hưởng của chúng ta xuất phát từ những biểu hiện […]

Để chấp thuận bảo mật thông tin theo Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và tiếp tục truy cập vào trang web của L & A, Quý khách vui lòng nhấn nút “Đồng ý”.
facebook_messenger