Làm thế nào để HR tạo uy tín với CEO

Các trưởng phòng nhân sự đều quen với việc CEO thường không nghĩ họ là người có tầm nhìn chiến lược, và đó là lý do HR ít được mời họp chung với các trưởng phòng khác. Các số liệu gần đây cho thấy việc các giám đốc điều hành tin rằng sự yếu kém […]

Để chấp thuận bảo mật thông tin theo Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và tiếp tục truy cập vào trang web của L & A, Quý khách vui lòng nhấn nút “Đồng ý”.
facebook_messenger