ODOO DEVELOPER

odoo-developer

L&A đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực nhân sự tại Việt Nam, đang tìm kiếm ứng viên tài năng cho vị trí Odoo Developer

Để chấp thuận bảo mật thông tin theo Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và tiếp tục truy cập vào trang web của L & A, Quý khách vui lòng nhấn nút “Đồng ý”.
facebook_messenger