Khen sao cho khéo

Khi nhận được lời khen… Nhân viên được biết về những gì mình đã làm tốt, nên sẽ dễ dàng lặp lại điều ấy trong tương lai. Nhân viên cảm thấy có động lực và chuyên tâm hơn trong công việc. Có được một cái nhìn tích cực hơn, thay vì chỉ thấy toàn là […]

Để chấp thuận bảo mật thông tin theo Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và tiếp tục truy cập vào trang web của L & A, Quý khách vui lòng nhấn nút “Đồng ý”.
facebook_messenger