4 bài học về quản trị nhân sự từ Jack Ma – CEO của Alibaba

Trung Quốc là một trong những quốc gia lớn nhất trên thế giới. Vì thế, không có gì đáng ngạc nhiên khi thương hiệu được nhận diện rộng rãi nhất của quốc gia này là Alibaba làm được những điều vĩ đại. Alibaba bắt đầu là một doanh nghiệp nội địa của Trung Quốc mang […]

Để chấp thuận bảo mật thông tin theo Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và tiếp tục truy cập vào trang web của L & A, Quý khách vui lòng nhấn nút “Đồng ý”.
facebook_messenger