Báo cáo tương lai việc làm 2020

– Nguồn: © 2020 World Economic Forum – The Future of Jobs Report 2020 – Bản dịch thuộc về Le & Associates Đại dịch Covid-19 dẫn đến giãn cách xã hội và suy thoái toàn cầu năm 2020. Việc này tạo nên một tương lai không chắc chắn cho thị trường lao động và thúc đẩy […]

Để chấp thuận bảo mật thông tin theo Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và tiếp tục truy cập vào trang web của L & A, Quý khách vui lòng nhấn nút “Đồng ý”.
facebook_messenger