PHẢN HỒI THEO THỜI GIAN THỰC ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC

Phản hồi đúng cách và kịp thời là một phương pháp hữu hiệu để cải thiện hiệu quả của đội ngũ, xử lý gọn vấn đề, định hướng, động viên, hỗ trợ nhân viên kịp thời điều chỉnh công việc dễ dàng, đồng thời còn bảo đảm cấp quản lý và nhân viên luôn đồng […]

Để chấp thuận bảo mật thông tin theo Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và tiếp tục truy cập vào trang web của L & A, Quý khách vui lòng nhấn nút “Đồng ý”.
facebook_messenger