Bắt đầu từ đâu để có sự gắn bó của nhân viên?

Để đo lường mức độ gắn bó của nhân viên, doanh nghiệp thường có các cuộc khảo sát nhân viên, thu về một số phản hồi ít nhiều phản ánh “tâm tư nguyện vọng” của nhân viên và phảng phất đâu đó mức độ gắn bó của nhân viên với doanh nghiệp. Rồi sao nữa? […]

Phát triển chiến lược đào tạo hiệu quả

Bước 1 Gặp gỡ các lãnh đạo công ty và, xác định chiến lược, nhiệm vụ kinh doanh của doanh nghiệp. Thảo luận về mục tiêu và đích đến của công ty, bao gồm cả những nhu cầu nhân sự. Gặp Lãnh đạo bộ phận Nhân sự và thảo luận về những nhu cầu phát […]

Chia sẻ kiến thức hiệu quả cho nhân viên

Những việc trên đều tốn chi phí, nhưng vẫn tiết kiệm hơn nhiều so với chi phí cho vài người đi dự hội thảo hoặc đi đào tạo. Trong thực tế áp dụng, có những đề xuất như sau: 1. Khi đăng ký cho một nhân viên đi dự hội thảo (hoặc khóa đào tạo) […]

Khen sao cho khéo

Khi nhận được lời khen… Nhân viên được biết về những gì mình đã làm tốt, nên sẽ dễ dàng lặp lại điều ấy trong tương lai. Nhân viên cảm thấy có động lực và chuyên tâm hơn trong công việc. Có được một cái nhìn tích cực hơn, thay vì chỉ thấy toàn là […]

Để chấp thuận bảo mật thông tin theo Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và tiếp tục truy cập vào trang web của L & A, Quý khách vui lòng nhấn nút “Đồng ý”.
facebook_messenger