Giữ chân người giỏi

tiếng tăm

– Doanh nghiệp VN, đặc biệt là ở bối cảnh kinh tế khó khăn đang rất đau đầu trong việc thu hút và giữ chân người giỏi, thưa ông? Theo thống kê của dịch vụ tư vấn tuyển dụng quản trị viên cấp cao, 75% nhân sự bỏ việc là do họ không hòa nhập […]

Để chấp thuận bảo mật thông tin theo Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và tiếp tục truy cập vào trang web của L & A, Quý khách vui lòng nhấn nút “Đồng ý”.
facebook_messenger