Nổi trội như một nhà lãnh đạo

Bản dịch thuộc về Le & Associates Nguồn: Zenger Folkman Sự khác biệt lớn nhất giữa nhà lãnh đạo và sếp là gì? Sếp thích ra lệnh, họ “đẩy” nhân viên khi cần xong việc. Trong khi nhà lãnh đạo sẽ truyền cảm hứng, họ “đẩy” nhưng rồi lại “kéo” nhân viên để chung tay […]

Để chấp thuận bảo mật thông tin theo Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và tiếp tục truy cập vào trang web của L & A, Quý khách vui lòng nhấn nút “Đồng ý”.
facebook_messenger