Đúng hẹn

Trương Chí Dũng Thường có những thông điệp bằng lời. Và cũng có những thông điệp không dùng lời. Câu chuyện sắp kể đây là một trường hợp như vậy: Tom Peter đã kể về một doanh nghiệp mà ông đã có dịp tìm hiểu từ nhiều năm trước. Ngoài những thành công trong kinh […]

Để chấp thuận bảo mật thông tin theo Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và tiếp tục truy cập vào trang web của L & A, Quý khách vui lòng nhấn nút “Đồng ý”.
facebook_messenger