Tôi là người ra quyết định tốt nhất?

nang luc lanh dao la gi

Trong các buổi đào tạo về bài đánh giá tính cách cá nhân Extended DISC của chúng tôi, mọi người thường hỏi tôi ai là người đưa ra quyết định tốt nhất. Câu trả lời của tôi là “tất cả”. Cũng như bạn, họ hiếm khi hài lòng với câu trả lời này, và tôi […]

Phong cách chơi Golf theo DISC

Cách bạn chơi golf – như chuẩn bị cho cú vung gậy, đưa ra quyết định trên sân, tính toán rủi ro, tương tác với người chơi khác, điều chỉnh tâm lý, đón nhận những phản ứng từ mọi người sau cú đánh của bạn – cũng có thể được vận dụng trong việc điều […]

Để chấp thuận bảo mật thông tin theo Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và tiếp tục truy cập vào trang web của L & A, Quý khách vui lòng nhấn nút “Đồng ý”.
facebook_messenger