Giúp nhân viên làm dịch vụ khách hàng tốt hơn

Người nhân viên được hẹn gặp nghĩ rằng vị sếp này rồi cũng giống như những người trước, tức là luôn truyền đạt cảm xúc dạt dào và động viên thế này thế khác. Anh mang theo ý tưởng ấy khi đến gặp trưởng phòng. Mở đầu câu chuyện, trưởng phòng khen anh về kiến […]

Để chấp thuận bảo mật thông tin theo Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và tiếp tục truy cập vào trang web của L & A, Quý khách vui lòng nhấn nút “Đồng ý”.
facebook_messenger