Trung tâm đánh giá năng lực là gì?

đánh giá là gì

Thuật ngữ “trung tâm đánh giá năng lực” trong quản trị nhân sự có thể định nghĩa là “một phương pháp đánh giá năng lực và hiệu suất; được thực hiện bởi những chuyên gia trên một nhóm người tham gia bằng nhiều quy trình đánh giá, chẩn đoán năng lực khác nhau để thu […]

Bốn điểm cơ bản giúp đánh giá nhân viên

Cách đây không lâu, ông có một bài viết chia sẻ với các nhà quản trị doanh nghiệp về một số điều rất đơn giản trong quản lý nhân viên, được đăng trên tạp chí SHRM. Ông đã nhấn mạnh trong bài viết rằng: “Một số nhà quản trị thường vấp phải tình cảnh phải […]

Nhận biết và đánh giá năng lực nhân viên

Năng lực cá nhân được đánh giá chung theo từng lĩnh vực, tuy nhiên, vẫn có thể phân tích năng lực điển hình cho một doanh nghiệp bằng cách xem xét thành quả của tổ chức và các phẩm chất cần có ở nhân viên để duy trì lợi thế cạnh tranh. Để đánh giá […]

Để chấp thuận bảo mật thông tin theo Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và tiếp tục truy cập vào trang web của L & A, Quý khách vui lòng nhấn nút “Đồng ý”.
facebook_messenger