Chữa bệnh lưỡng lự

Lưỡng lự là gì

Bệnh lưỡng lự vô hình trung ảnh hưởng rất nhiều đến năng suất cũng như chất lượng công việc. Vậy lưỡng lự là gì? Lưỡng lự là sự suy tính, chần chừ, không kiên định, dứt khoát khi đưa ra quyết định. Những nhân viên thường hay phân vân, lưỡng lự sẽ dẫn đến sự […]

Để chấp thuận bảo mật thông tin theo Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và tiếp tục truy cập vào trang web của L & A, Quý khách vui lòng nhấn nút “Đồng ý”.
facebook_messenger