Chia sẻ kiến thức hiệu quả cho nhân viên

Những việc trên đều tốn chi phí, nhưng vẫn tiết kiệm hơn nhiều so với chi phí cho vài người đi dự hội thảo hoặc đi đào tạo. Trong thực tế áp dụng, có những đề xuất như sau: 1. Khi đăng ký cho một nhân viên đi dự hội thảo (hoặc khóa đào tạo) […]

Để chấp thuận bảo mật thông tin theo Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và tiếp tục truy cập vào trang web của L & A, Quý khách vui lòng nhấn nút “Đồng ý”.
facebook_messenger