Hướng dẫn chi tiết về NLĐ nước ngoài làm việc tại VN và tuyển dụng, quản lý NLĐ VN làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại VN

Nghị định 152/2020/ND-CP (“Nghị định 152”), hướng dẫn một số điều của Bộ Luật lao động số 45/2019/ QH14 về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam được Chính phủ […]

Nghị định hướng dẫn chi tiết Bộ luật Lao động

Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động sẽ có hiệu lực từ ngày 01/02/2021. Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, có 13 Nghị định sau đây sẽ hết hiệu […]

Thẩm quyền ký hợp đồng lao động với người quản lý

Cập nhật Pháp luật Thẩm quyền ký Hợp đồng lao động là điều kiện tiên quyết để làm cho Hợp đồng lao động có hiệu lực pháp lý. Đặc biệt là Hợp đồng lao động đối với Người quản lý bởi nó không chỉ chịu sự điều chỉnh của Luật lao động mà còn được […]

Cập nhật điểm mới Bộ luật lao động 2019 – Phần 2

Cập nhật Pháp luật Sau đây là bảng tổng hợp của L & A, so sánh các điểm mới của Bộ luật lao động 2019 với Bộ luật lao động cũ 2012. [ninja_tables id=”155503″] >>> Xem thêm: Cập nhật điểm mới Bộ luật lao động 2019 – Phần  1

Để chấp thuận bảo mật thông tin theo Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và tiếp tục truy cập vào trang web của L & A, Quý khách vui lòng nhấn nút “Đồng ý”.