Cái tâm đắc của người làm nhân sự

Bản dịch thuộc về Le & Associates Nguồn: SHRM ©Society for Human Resource Management 2020 Mỗi khi bạn muốn bỏ cuộc, hãy nghĩ về lý do bạn bắt đầu nó. Đó là thông điệp ngầm trong câu chuyện HR được chia sẻ từ trải nghiệm cá nhân của Jon Decoteau – giám đốc bộ phận […]

Để chấp thuận bảo mật thông tin theo Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và tiếp tục truy cập vào trang web của L & A, Quý khách vui lòng nhấn nút “Đồng ý”.
facebook_messenger