Chuyển đổi số không chỉ là chuyện công nghệ

cách quản lí nhân viên

Một vài bài học từ chuyển đổi số… Ngày nay thuật ngữ “Chuyển đổi số” xuất hiện ngày càng dày đặc, trên báo chí Việt Nam cũng như nước ngoài, như một sự chuyển đổi vô cùng tất yếu, sớm hay muộn gì cũng phải làm, không nơi nào có thể né tránh hay làm […]

Để chấp thuận bảo mật thông tin theo Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và tiếp tục truy cập vào trang web của L & A, Quý khách vui lòng nhấn nút “Đồng ý”.
facebook_messenger