Tiếng nói của những lá phiếu

Việc tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm không còn là chuyện xa lạ hay mới mẻ với những tổ chức hoặc quốc gia hướng đến sự dân chủ trong khuôn khổ.

Để chấp thuận bảo mật thông tin theo Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và tiếp tục truy cập vào trang web của L & A, Quý khách vui lòng nhấn nút “Đồng ý”.
facebook_messenger