Vấn đề là từ góc nhìn nào

Trương Chí Dũng, Giám đốc R&D, công ty Le & Associates Câu chuyện sau đây kể về một mẫu chuyện trong cuộc phỏng vấn tuyển dụng: Hôm đó có hai ứng viên được phỏng vấn cho một vị trí công việc đang còn để trống. Người phỏng vấn, vốn là một nhà quản lý kinh […]

Thái độ

Trương Chí Dũng, Giám đốc R&D, công ty Le&Associates Đôi khi trong đội ngũ nhân viên đang làm việc có một vài người, vì một lý do nào đó, bộc lộ một thái độ “tiêu cực”. Điều này cũng giống như một đám mây đen xuất hiện trên bầu trời vậy. Những cá nhân này […]

Dành thời giờ để nhân viên suy nghĩ

Trương Chí Dũng, Giám đốc R&D, công ty Le&Associates Trên tạp chí SHRM cách đây vài năm có bài viết nhan đề Take a Time-out for Your Team to Reflect (tạm dịch: Hãy dành cho nhân viên thời gian ngẫm nghĩ) của hai tác giả Jonathan Gosling và Henry Mintzberg, trong đó nhấn mạnh rằng […]

Một giải pháp giảm tải công việc

Trương Chí Dũng, Giám đốc R&D, công ty Le & Associates Mark Hurst, chủ website www.bitliteracy.com, đã giới thiệu một giải pháp hay để giảm tải công việc do email đến quá nhiều. Đọc giải pháp nghe có vẻ rất ngây ngô: Giải pháp đơn giản để chống quá tải từ e-mail là làm cho […]

Về sự căng thẳng trong công việc

Quản lý nhân viên - Kiểm soát căng thẳng trong công việc

Quản lý nhân viên chú ý quan sát, nhận biết và trợ giúp nhân viên giảm căng thẳng. Vừa mang lại hiệu quả thiết thực và hạn chế các nguồn lực

Để chấp thuận bảo mật thông tin theo Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và tiếp tục truy cập vào trang web của L & A, Quý khách vui lòng nhấn nút “Đồng ý”.
facebook_messenger