Ảnh hưởng chỉ từ một quyết định

Bản dịch thuộc về Le & Associates Nguồn: SHRM ©Society for Human Resource Management 2020 Một quyết định tưởng chừng chỉ ảnh hưởng tới một cá nhân, thậm chí chúng ta chưa bao giờ có thể mường tượng những tác động phía sau, lại có thể có “hiệu ứng lan tỏa” mạnh mẽ đến vậy. […]

Để chấp thuận bảo mật thông tin theo Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và tiếp tục truy cập vào trang web của L & A, Quý khách vui lòng nhấn nút “Đồng ý”.
facebook_messenger