Ai làm, ai chơi?

Trương Chí Dũng, Giám đốc R&D, công ty Le&Associates Trên Internet có kể một câu chuyện ngắn, tôi xin tóm tắt như sau: Vào một buổi sáng tháng giêng lạnh giá, có một người đàn ông ngồi tại ga tàu điện ngầm ở Washington DC và chơi vĩ cầm. Ông chơi liền một mạch 6 […]

Để chấp thuận bảo mật thông tin theo Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và tiếp tục truy cập vào trang web của L & A, Quý khách vui lòng nhấn nút “Đồng ý”.
facebook_messenger