Blog nhân sự

Quy định thưởng Tết 2024: Kế toán, nhân sự và người lao động cần biết

Tổng hợp các quy định, giải đáp quan trọng về thưởng Tết 2024 mà kế toán, nhân sự và người lao động (NLĐ) cần biết.

Doanh nghiệp có bắt buộc thưởng Tết 2024 cho người lao động?

Căn cứ Điều 104 Bộ luật Lao động 2019 quy định thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho NLĐ căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của NLĐ.

Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở.

thưởng tết 2024 cho nlđ sẽ do doanh nghiệp quyết định
Thưởng Tết 2024 cho NLĐ sẽ do doanh nghiệp quyết định

Như vậy, theo quy định nêu trên thì các khoản thưởng không phải là khoản bắt buộc doanh nghiệp phải trả cho NLĐ. Đồng nghĩa, doanh nghiệp không bắt buộc phải thưởng Tết 2024 cho NLĐ. Việc có thưởng Tết 2024 cho NLĐ hay không sẽ do doanh nghiệp quyết định dựa trên quy chế thưởng nội bộ của doanh nghiệp bên cạnh tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và mức độ hoàn thành công việc của NLĐ.

Doanh nghiệp phải xây dựng quy chế thưởng Tết 2024?

Căn cứ quy định nêu trên thì quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở.

Theo đó, doanh nghiệp có quyền quyết định quy chế thưởng Tết 2024 sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở (nếu có) và phải công bố công khai quy chế thưởng Tết 2024 tại nơi làm việc để cho NLĐ được biết.

Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện công bố công khai quy chế thưởng Tết 2024 tại nơi làm việc trước khi thực hiện thì sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 17 Nghị định 12/2022/NĐ-CP.

Ngoài ra, trường hợp doanh nghiệp không tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở khi xây dựng quy chế thưởng Tết 2024 sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 17 Nghị định 12/2022/NĐ-CP.

Tiền thưởng Tết 2024 có phải đóng thuế TNCN?

Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán thuộc trường hợp phải chịu thuế thu nhập cá nhân, trừ các khoản tiền thưởng được quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Theo đó, khoản tiền thưởng Tết 2024 mà NLĐ được nhận phải chịu thuế TNCN theo quy định; đồng nghĩa tiền thưởng tết 2024 sẽ được tính đóng thuế TNCN.

tiền thưởng tết 2024
mà người lao động được nhận
phải chịu thuế tncn theo quy định
Tiền thưởng Tết 2024 mà người lao động được nhận phải chịu thuế TNCN theo quy định

Tiền thưởng Tết 2024 có phải đóng BHXH không?

Căn cứ Khoản 26 Điều 1 Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH quy định tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không bao gồm các chế độ và phúc lợi khác như thưởng theo quy định tại Điều 104 Bộ luật Lao động 2019, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi NLĐ có thân nhân bị chết, NLĐ có người thân kết hôn, sinh nhật của NLĐ, trợ cấp cho NLĐ gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động quy định tại tiết c2 điểm c khoản 5 Điều 3 của Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH.

Như vậy, căn cứ quy định nêu trên thì tiền thưởng Tết 2024 của người lao động làm việc tại doanh nghiệp không làm căn cứ để tính đóng BHXH.

Mẫu quyết định thưởng Tết 2024

Hiện hành, pháp luật không quy định cụ thể về mẫu thưởng Tết, do đó doanh nghiệp sẽ tự xây dựng Mẫu thưởng Tết 2024 áp dụng trong nội bộ doanh nghiệp mình.

Doanh nghiệp có thể tham khảo mẫu quyết định thưởng Tết 2024 sau đây:

Nguồn: Báo Thế giới và Việt Nam – Cơ quan báo chí của Bộ Ngoại Giao

Facebook
LinkedIn
Email
Print

Quý khách cần liên hệ tư vấn?

Vui lòng liên hệ qua biểu mẫu trực tuyến hoặc liên hệ cho chúng tôi qua:
Email: cs@l-a.com.vn
Hotline: 0902 989 578
Để chấp thuận bảo mật thông tin theo Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và tiếp tục truy cập vào trang web của L & A, Quý khách vui lòng nhấn nút “Đồng ý”.
facebook_messenger