Blog nhân sự

Những kỹ năng một quản trị viên giỏi cần có P.1

Một người lãnh đạo luôn cần phải có những kĩ năng cần thiết để quản lý, ra quyết định kịp thời và sáng suốt trong nhiều tình huống khác nhau, trờ thành điểm tựa đáng tin cậy cho cả tập thể. Dưới đây là các kỹ năng quản trị cơ bản nhất cần có của người quản lý, để bạn có thể tham khảo và đưa ra lựa chọn cho bản thân.

1. Kỹ năng KỸ THUẬT

Người quản lý phải thành thạo những lĩnh vực công việc cụ thể. Điều này sẽ đem lại uy tín và kiến thức để thuyết phục mọi người làm công việc tương ứng.

2. Kỹ năng NHÂN SỰ

Người quản lý phải biết cách làm việc với con người.

3. Kỹ năng NHẬN ĐỊNH

Người làm quản ý có thể nhìn nhận tổ chức như một tổng thể. Nói cách khác, họ cần có một số kiến thức liên quan đến tổ chức của mình, cách thức tổ chức vận hành và tương tác thế nào với các đơn vị khác.

Để cụ thể hơn, dưới đây là một danh sách các kỹ năng được các chuyên gia quản trị biên soạn theo thứ tự tính quan trọng giảm dần:

1. Kỹ năng làm việc với con người

2. Tư duy chiến lược (lập kế hoạch trước và dự đoán những gì sẽ xảy ra)

3. Khả năng nhìn xa trông rộng

4. Linh hoạt/ Thích ứng cao với những thay đổi

5. Khả năng tự quản lý

6. Kỹ năng làm việc nhóm

7. Khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp và đưa ra quyết định

8. Có đạo đức/ Đặt tiêu chuẩn cho bản thân cao.

Vậy có thể nói, trong các kỹ năng cần có của người quản lý, kỹ năng quan trọng nhất là hiểu về con người và những gì có thể tạo động lực cho công việc nhằm đạt được mục tiêu nào đó.

Quản trị viên là gì?
Các kỹ năng quản trị

Quản trị viên là gì? Quản trị viên có phải là người lãnh đạo?

Đầu tiên chúng ta cần biết được sự khác nhau giữa một nhà lãnh đạo và một quản trị viên.

Nhà lãnh đạo được mô tả như một thiên tài sáng tạo, người có tầm nhìn trong việc dẫn dắt nhân sự trong tổ chức của mình đến một giá trị mà chúng ta đều tin tưởng và có thể đạt được trong thực tế

Nhà quản lý thì được mô tả như một thiên tài của thực tiễn, người nhận thức được tầm nhìn cho toàn bộ tổ chức và có nhiều mục tiêu để tiếp cận tầm nhìn này một cách thiết thực.

Hiện tại, một quản trị viên giỏi là người có cả kỹ năng quản trị và kỹ năng lãnh đạo. Vì vậy, một nhà quản lý có thể là một nhà lãnh đạo. Tất cả đều phụ thuộc vào nền tảng giáo dục của người đó, bản chất của công việc quản trị, và các loại kiến thức, kinh nghiệm.

Anh/Chị vui lòng để lại thông tin tại đây

Facebook
LinkedIn
Email
Print
Để chấp thuận bảo mật thông tin theo Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và tiếp tục truy cập vào trang web của L & A, Quý khách vui lòng nhấn nút “Đồng ý”.
facebook_messenger