Blog nhân sự

Phát triển nhân viên qua chương trình cố vấn công việc

Khác với việc trả lương và cung cấp các lợi ích mang tính cạnh tranh, ở đây chúng ta bàn về những hoạt động hướng đến việc giúp nhân viên phát triển tốt nhất những khả năng của mình, thông qua các đồng nghiệp có năng lực và nhiều kinh nghiệm. Một chương trình cố vấn như vậy có thể đáp ứng nhu cầu học hỏi và phát triển của nhân viên để họ tự hoàn thiện, song song với sự phát triển của doanh nghiệp.

Cách làm này vừa giúp Doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, đồng thời cũng là một cơ hội dành cho nhân viên để làm phong phú thêm khả năng của họ qua việc chia sẻ các thông tin, kiến thức, kỹ năng và năng lực trong lĩnh vực mà họ muốn phát triển và cải thiện hơn nữa.

Phát triển nhân viên là gì
Phát triển nhân viên qua chương trình cố vấn công việc

Những phẩm chất được mong đợi ở nhân viên được cố vấn sẽ là:

 • Luôn có ý thức tìm kiếm người mà họ cảm thấy muốn nhận được sự cố vấn.
 • Có một ý tưởng rõ ràng về điều họ mong muốn nhận được, và biết rõ các điểm yếu của mình
 • Luôn có tâm lý rộng mở cho các nhận xét phản hồi về chính họ, và là người lắng nghe tích cực và linh hoạt.

Những phẩm chất này là rất cần thiết vì chúng mang lại sự thành công qua các mối quan hệ giữa họ và người cố vấn.

Trong khi đó người cố vấn cũng cần có những phẩm chất như:

 • Có được sự tin cậy, lạc quan.
  • Luôn sẵn sàng làm cố vấn.
  • Biết gây ảnh hưởng, biết lắng nghe, và có những kỹ năng tuyệt vời trong giao tiếp cá nhân.

Một số yếu tố cần thiết để tạo ra sự thành công trong một chương trình cố vấn là:

  • Chương trình cố vấn là tự nguyện. Các mối quan hệ sở dĩ xuất hiện là vì cả hai bên tham gia đều thực sự cam kết đi đến sự thành công. Mục đích của chương trình phải được truyền đạt rõ ràng.
  • Có một ban chỉ đạo để có thể cung cấp các công cụ và các hướng dẫn thích hợp, giúp người cố vấn và người được cố vấn có một khởi đầu tốt và hiệu quả.
  • Cấp trên của người được cố vấn tại doanh nghiệp luôn hỗ trợ cho chương trình này, dù họ không phải là người đóng vai trò cố vấn.
  • Cả hai bên được bảo đảm về khung thời gian cho chương trình này. Tất cả các cấp quản lý cần phải có những chương trình làm việc nghiêm túc và hiểu được lợi ích của chúng đối với các nhân viên và doanh nghiệp, cũng như những kỳ vọng về đóng góp của người cố vấn và người được cố vấn luôn được thiết lập trước một cách rõ ràng.
  • Sự tín nhiệm lẫn nhau giữa người cố vấn và người được cố vấn luôn được đề cao. Các cuộc thảo luận nên thẳng thắn và trung thực về điểm mạnh, điểm yếu và các cơ hội cải tiến, thông tin phản hồi, là những vấn đề riêng tư mà không phải ai cũng nên biết đến. Mối quan hệ trong chương trình cố vấn được hướng dẫn bởi văn hóa và các giá trị của công ty.
  • Các mục tiêu cụ thể và thực tế của chương trình được xác lập để đo lường sự thành công của chương trình.
  • Các câu chuyện thành công cần được lập thành tài liệu và phổ biến trong tổ chức.

Xem ra thì chương trình phát triển nhân viên theo hướng cố vấn công việc nêu ở trên không phải khó làm. Vấn đề còn lại là mô hình này nên được phát triển thành chương trình có thể kêu gọi được sự hưởng ứng mạnh mẽ của mọi nhân viên, đặc biệt là của những nhân viên kỳ cựu và nhiều năng lực.

Trương Chí Dũng, Giám đốc R&D, công ty Le & Associates

Anh/Chị vui lòng để lại thông tin tại đây

Facebook
LinkedIn
Email
Print
Để chấp thuận bảo mật thông tin theo Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và tiếp tục truy cập vào trang web của L & A, Quý khách vui lòng nhấn nút “Đồng ý”.
facebook_messenger