Blog nhân sự

Phát triển chiến lược đào tạo hiệu quả

Bước 1

Gặp gỡ các lãnh đạo công ty và, xác định chiến lược, nhiệm vụ kinh doanh của doanh nghiệp. Thảo luận về mục tiêu và đích đến của công ty, bao gồm cả những nhu cầu nhân sự. Gặp Lãnh đạo bộ phận Nhân sự và thảo luận về những nhu cầu phát triển nhân viên của họ. Xem xét lại những thư mục và tài liệu đào tạo trước đây. Bàn luận về toàn bộ những nhu cầu đào tạo với Giám đốc Điều hành và Nhân sự.

Bước 2

Xác định nhu cầu đào tạo bằng cách so sánh mục tiêu của công ty với nhu cầu nhân sự. Khám phá những thiếu sót giữa mục đích và nhu cầu phát triển nhân viên. Tạo dựng mục tiêu đào tạo đáp ứng các thiếu hụt về trong hiệu suất. Đưa ra một chiến lược học tập cụ thể để vượt qua những lỗ hổng này. Phân biệt giữa nhu cầu đào tạo và các vấn đề khác liên quan đến hiệu suất.

Bước 3

Phát triển kế hoạch đào tạo của bạn để thu hẹp những lỗ hổng về hiệu suất. Thiết lập mục tiêu học tập cho mỗi chương trình đào tạo. Xác định các chương trình nhân viên cần tham gia. Bảo đảm rằng chương trình đào tạo đó được bao gồm trong tất cả các bản đánh giá nhân viên. Thành lập một hệ thống quản lý kiến thức, hoặc LMS, cho phép đăng ký, quản lý và theo dõi tất cả các chương trình đào tạo nhân viên.

Bước 4

Đạt được sự ủng hộ và ưng thuận trong quản lý trước khi tiến hành kế hoạch của bạn. Xem lại kế hoạch của bạn với các lãnh đạo và nhận được sự đồng ý thi hành. Trả lời tất cả các câu hỏi và giải quyết bất kỳ vấn đề nào còn tồn tại với chiến lược đào tạo của bạn. Chuẩn bị tất cả tài liệu và hoàn chỉnh kế hoạch của bạn.

Bước 5

Lên lịch và thực hiện kế hoạch. Xác định các nguồn lực cần cho chương trình đào tạo của bạn. Lựa chọn và đào tạo các huấn luyện viên, đặt trước các cơ sở đào tạo. Phân bổ lịch đào tạo, và xem xét lại với các Giám đốc và Lãnh đạo. Phân công sinh viên vào các chương trình bằng cách sử dụng hệ thống quản lý kiến thức. Thực hiện chiến lược đào tạo, và giám sát tiến độ tối thiểu hàng tháng.

Bí quyết

Truyền đạt kế hoạch của bạn một cách rõ ràng bằng cách sử dụng càng nhiều nguồn tài liệu càng tốt.

Ước lượng kết quả đào tạo. Quản lý ngân sách đào tạo cẩn thận và tránh những bất ngờ tài chính.

Nguồn| chron.com

Sưu tầm và dịch bởi Le & Associates

Anh/Chị vui lòng để lại thông tin tại đây

Facebook
LinkedIn
Email
Print
Để chấp thuận bảo mật thông tin theo Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và tiếp tục truy cập vào trang web của L & A, Quý khách vui lòng nhấn nút “Đồng ý”.
facebook_messenger