Blog nhân sự

Lý do thuê ngoài và cho thuê lao động trong ngành sản xuất

Những công ty sản xuất có rất nhiều lý do để thuê ngoài và sử dụng dịch vụ cho thuê lao động, nhưng lý do chính chỉ có một: giảm giá thành.

Giá Lao Động
Bất cứ khi nào một công ty sản xuất quyết định thuê ngoài nhân sự, báo cáo phân tích hỗ trợ cho quyết định đó luôn bao gồm giá lao động. Giá lao động vẫn là một trong những chi phí lớn nhất cho bất kỳ công ty sản xuất nào.
Thuê nhân viên đồng nghĩa với phải cung cấp một mức lương cạnh tranh và, trong hầu hết các trường hợp, điều đó cũng có nghĩa là công ty phải cung cấp phúc lợi y tế cho nhân viên của mình. Nhưng thuê lao động ngoài không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc chuyển khâu sản xuất đi nước khác.
Các công ty có thể thuê lao động ngoài bằng cách sử dụng dịch vụ cho thuê lao động tạm thời thay vì phải tuyển dụng nhân viên. Những lợi ích mà các doanh nghiệp sử dụng giải pháp cho thuê lao động bao gồm sự linh hoạt trong tăng giảm nhân viên theo nhu cầu, lương theo giờ cho nhân viên tạm thời thấp hơn so với một nhân viên toàn thời gian có kỹ năng tương đương, và chi phí phải trả cho phúc lợi y tế cũng thấp hơn.

 

Chi Phí Chung
Nhiều công ty tại Mỹ đã thuê ngoài khâu sản xuất để loại trừ chi phí chung đến từ việc vận hành cơ sở sản xuất. Chi phí chung này bao gồm những chi phí tiện ích chung, ví dụ chi phí khí ga, điện và nước, và chi phí bảo trì thiết bị sản xuất. Những chi phí chung khác bao gồm chi phí lao động gián tiếp như nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm, kỹ thuật viên thiết bị, nhân viên xử lý nguyên liệu, và nhân viên vận chuyển.

 

Tính Linh Hoạt
Một vài công ty sản xuất gia tăng được tính linh hoạt khi thuê ngoài khâu sản xuất. Thông thường, hoạt động khâu sản xuất được ký với một nhà sản xuất theo hợp đồng, hoặc một công ty sản xuất sản phẩm dưới một nhãn hiệu hay nhãn hàng của một hãng khác.
Nhà sản xuất theo hợp đồng có thể sản xuất sản phẩm cho hai hoặc nhiều công ty, thậm chí là cho đối thủ cạnh tranh trong cùng một ngành kinh doanh. Vì các doanh nghiệp sản xuất theo hợp đồng có năng suất sản xuất (khả năng sản xuất ra nhiều sản phẩm hơn) lớn hơn công ty giữ nhãn hiệu, họ có khả năng đáp ứng những thay đổi nhu cầu tốt hơn công ty giữ nhãn hiệu.

 

Thay vì phải chi trả cho thiết bị mới để tăng năng suất sản xuất, các công ty giữ nhãn hiệu thông báo đến nhà sản xuất theo hợp đồng rằng họ cần thêm sản phẩm. Tuy việc yêu cầu tăng (hoặc giảm) mức sản xuất có thể thay đổi điều kiện và giá thành trong hợp đồng nguyên thủy, nó vẫn linh hoạt hơn so với việc đầu tư một lần vào những trang thiết bị có thể sẽ không được dùng nếu nguồn cầu suy giảm.

 

Sự Tập Trung
Một số công ty đã phải trải qua những biến đổi lớn và điều này đã thúc đẩy họ sử dụng dịch vụ thuê ngoài sản xuất. Khi một công ty nhận ra năng lực cốt lõi, tức là điểm mạnh nhất của mình, là ở hoạt động mua bán và tiếp thị sản phẩm chứ không phải sản xuất sản phẩm, doanh nghiệp này sẽ thường sẽ chọn cách thuê ngoài các hoạt động phi cốt lõi, hay hoạt động sản xuất sản phẩm. Khi đã thuê ngoài sản xuất, công ty có thể tập trung nguồn lực của mình, cả nhân sự lẫn tài chính, vào những lĩnh vực giúp gia tăng thu nhập và lợi nhuận.
Theo lẽ thường, thuê ngoài giúp giảm giá thành sản xuất. Vì thế nếu một doanh nghiệp tăng doanh thu bằng cách tập trung vào hoạt động bán hàng và tiếp thị, biên độ lợi nhuận của doanh nghiệp này sẽ lớn hơn.

Anh/Chị vui lòng để lại thông tin tại đây

Facebook
LinkedIn
Email
Print
Để chấp thuận bảo mật thông tin theo Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và tiếp tục truy cập vào trang web của L & A, Quý khách vui lòng nhấn nút “Đồng ý”.
facebook_messenger