Blog nhân sự

Hiểu về phong cách lãnh đạo của bạn

Trong bối cảnh công ty chuẩn bị thành lập, phong cách lãnh đạo sẽ ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp, tạo động lực (hoặc làm nản chí) nhân viên, tăng hoặc giảm sức mạnh của sự ảnh hưởng. Rất quan trọng để sử dụng một phong cách lãnh đạo phù hợp với các mục tiêu và hoạt động của công ty bạn. Sau đây là các ví dụ về phong cách lãnh đạo.

Phong cách lãnh đạo độc đoán

Phong cách lãnh đạo độc đoán
Phong cách độc đáo

Sự dẫn đầu của một người chuyên quyền có thể được ví như một chế độ độc tài với một người ra quyết định duy nhất để chỉ huy và có được sự phục tùng tuyệt đối. Sức mạnh và quyền lực  được tập trung cao độ và các nhà lãnh đạo độc đoán thường quan tâm đến việc hoàn thành nhiệm vụ hơn là cảm nhận của nhân viên cấp dưới. Các nhà lãnh đạo độc đoán thường duy trì một khoảng cách xã hội nhất định đối với các nhân viên của mình, và có xu hướng thúc đẩy nhân viên bằng nỗi sợ từ các hình phạt hơn là sự mong đợi vào các phần thưởng.

Phong cách lãnh đạo độc đoán là một tài sản khi một công ty thuê một số lượng lớn nhân viên thiếu kinh nghiệm, hoặc nhiều người chưa qua đào tạo trong công việc. Phong cách lãnh đạo độc đoán tốt nhất là sử dụng khi quản lý nhiều nhóm lớn hơn, khi bao gồm các hoạt động sản xuất với khối lượng lớn, hoặc khi hướng dẫn chi tiết là cần thiết. Lãnh đạo độc đoán cũng là một tài sản khi phải đối mặt với sức ép về thời gian hoặc tình trạng khủng hoảng, hoặc khi công việc phải được phối hợp giữa nhiều nhóm khác nhau.

Có nhiều hạn chế từ phong cách lãnh đạo độc đoán. Lãnh đạo độc đoán thường được kết hợp với lượng nhân viên lớn. Cách lãnh đạo này có xu hướng làm giảm hiệu suất của nhân viên khi công việc phức tạp kết hợp lại, và nó hạn chế sự sáng tạo. Tinh thần nhân viên cũng bị ảnh hưởng tiêu cực khi lãnh đạo độc đoán được sử dụng. Các điều kiện thích hợp nhất để áp dụng phong cách lãnh đạo độc đoán xảy ra khi sự sáng tạo của những nhân viên cấp cao là cần thiết hoặc khi mô hình lãnh đạo dân chủ đã được thiết lập trước đó.

Ví dụ về phong cách lãnh đạo độc đoán trong thực tế có thể kể đến các nhà lãnh đạo nổi tiếng trong kinh doanh bao gồm Martha Stewart , Howell Raines và Leona Helmsley.

Phong cách lãnh đạo dân chủ

Phong cách lãnh đạo dân chủ

Phong cách lãnh đạo dân chủ dựa trên nguyên tắc tự quyết, toàn diện, và tham gia bình đẳng trong quá trình ra quyết định. Phong cách lãnh đạo này được đặc trưng bởi sự phân bổ trách nhiệm và truyền niềm tin cho người khác. Các nhà lãnh đạo dân chủ có xu hướng là người lắng nghe đồng cảm, người khuyến khích mở rộng giao tiếp qua tất cả các cấp của tổ chức. Những công ty có các nhà lãnh đạo dân chủ có xu hướng nuôi dưỡng một văn hóa doanh nghiệp tích cực và phát triển, truyền niềm tin cho nhân viên để họ thể hiện khả năng làm việc ở những mức độ cao nhất. Các công ty này nhấn mạnh phần thưởng hơn là hình phạt, họ coi trọng tinh thần đồng đội, và họ khuyến khích sự tham gia ra quyết định. Lãnh đạo dân chủ thích hợp nhất khi quản lý một đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và chuyên nghiệp. Các ngành công nghiệp thích nghi với phong cách lãnh đạo dân chủ bao gồm những sáng tạo đòn bẩy và sáng tạo trong giải quyết vấn đề.

Lãnh đạo dân chủ bị phá vỡ khi một nhóm phải đối mặt với các quyết định phức tạp, và khi sự phản ứng nhanh nhẹn của tổ chức là cần thiết để thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng điều kiện thị trường.

Carlos Ghosn là một nhà lãnh đạo kinh doanh thành công, người sử dụng nguyên tắc lãnh đạo dân chủ và được công nhận cho những  thay đổi hoàn toàn vượt trội của Nissan trong năm 2000.

Phong cách lãnh đạo tự do

Phong cách lãnh đạo tự do

Đôi khi được gọi là “trao quyền”, phương thức lãnh đạo tự do là phương pháp có cấu trúc đơn giản nhất trong lãnh đạo. Ở đây, quyền quyết định ít được tập trung và nhân viên có quyền tự chủ đáng kể. Trong thực tế, vai trò của nhà lãnh đạo trong phong cách tự do trở thành thứ yếu, bởi vì nhân viên quản lý công việc của họ một cách độc lập. Vì thế vấn đề phân chia công việc thường là tự phát và thiếu sự phối hợp. Kết quả của phương thức lãnh đạo tự do là ít giao tiếp giữa nhân viên và lãnh đạo của họ, cũng như giữa nhân viên với nhân viên.

Lãnh đạo tự do có xu hướng làm nổi bật người giỏi nhất trong các nhóm nhỏ nhân viên được đào tạo và có động lực cao. Tuy nhiên trong một số trường hợp, lãnh đạo tự do cũng có thể là sản phẩm của việc quản lý nhóm thiếu kỹ năng. Trong trường hợp này, lãnh đạo tự do có thể dẫn đến sự bất mãn của nhân viên, năng suất kém và thiếu động lực.

Ví dụ về phong cách lãnh đạo tự do: ví dụ trong mảng thiết kế, nếu người thiết kế được đào tạo một cách bài bản thì người hướng dẫn chỉ cần đưa ra những định hướng cơ bản là đủ. Vậy trong tình huống này sử dụng phong cách lãnh đạo tự do là hiệu quả nhất.

Phong cách lãnh đạo chuyển hóa

Phong cách lãnh đạo chuyển hóa

Các khái niệm về lãnh đạo có phong cách chuyển hóa được mô tả rõ ràng bởi James MacGreggor Burns là khả năng ” tạo ảnh hưởng đối với nhân viên để vượt qua các tâm lo ngại cá nhân và chuyển hóa chúng thành thành tích của tập thể.” Quá trình chuyển đổi này thúc đẩy nhân viên theo đuổi một tầm nhìn được thiết lập bởi các nhà lãnh đạo. Lãnh đạo có phong các chuyển hóa thường gắn liền với uy tín, khơi nguồn cảm hứng và kích thích trí tuệ. Các nhà lãnh đạo có phong cách chuyển hóa thường áp dụng mô hình hành động khá phù hợp để đạt được mục tiêu của họ. Tác giả về các phong cách lãnh đạo Gary Yuki tóm tắt các bước như sau:

– Cùng với nhân viên, phát triển một tầm nhìn đầy thách thức và hấp dẫn.

– Kết nối tầm nhìn và chiến lược với các thành tích.

– Điều chỉnh tầm nhìn và chuyển hóa thành hành động.

– Thể hiện sự tự tin, quyết đoán và lạc quan về tầm nhìn và việc thực hiện chúng.

– Thấy rõ tầm nhìn qua các bước kế hoạch nhỏ và những thành công nhỏ trong đường dẫn để hoàn thiện đầy đủ.

Lãnh đạo chuyển hóa hoạt động tốt nhất khi áp dụng cho tình huống mà trong đó có sự thay đổi tổ chức một cách sâu sắc, có thể đáp ứng với một hành động cạnh tranh, một cuộc khủng hoảng, hoặc một sự suy giảm liên tục thị phần. Lãnh đạo chuyển hóa hoạt động tốt với các công ty mới, nơi mà sự quản lý cần truyền cảm hứng cho nhân viên trung thành và tạo ra năng suất cao trong khi làm việc hướng tới mục tiêu dài hạn.

Lãnh đạo chuyển hóa có ít hiệu quả hơn khi các công ty đã một loạt các nhà lãnh đạo khác nhau trong một thời gian ngắn, khi văn hóa doanh nghiệp lấy cảm hứng thông qua lãnh đạo chuyển hóa đáng kể là mâu thuẫn với tình cảm tại các công ty , và khi một công ty đang thực hiện rất tốt và một “chuyển đổi” là không có cơ sở.

Sam Walton, người sáng lập Walmart, là một ví dụ minh họa cho một nhà lãnh đạo chuyển đổi . Ví dụ khác có thể bao gồm Steve Jobs của Apple, và Jack Welch của GE.

Phong cách lãnh đạo giao dịch

Phong cách lãnh đạo giao dịch

Lãnh đạo giao dịch dựa trên tiền đề rằng nhân viên được thúc đẩy bởi một hệ thống phạt và khen thưởng. Nhân viên được phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể và mong đợi sẽ thực hiện các nhiệm vụ chính xác như đã thỏa thuận.

Hoàn thành nhiệm vụ theo sự phân công dẫn đến phần thưởng và tăng cường hiệu suất thành công. Những phần thưởng có thể là vật chất (chẳng hạn như tăng cường an ninh việc làm (cơ hội thăng tiến), tiền thưởng hay giải thưởng khác). Phần thưởng phi vật chất cũng được sử dụng bởi các nhà lãnh đạo giao dịch. Những phần thưởng có thể bao gồm thông tin phản hồi tích cực, công nhận và khen ngợi. Không thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công có thể sinh ra những phản hồi tiêu cực trong trong trạng thái thất vọng, bất mãn và không chấp thuận, và có thể tiến hành xử lý kỷ luật hoặc các hình phạt về vật chất.

Lãnh đạo giao dịch rất hữu ích khi hoạt động của công ty yêu cầu rằng  công việc phải được thực hiện chính xác theo quy định. Phong cách giao dịch của lãnh đạo là chưa phù hợp cho môi trường làm việc đòi hỏi sự sáng tạo hoặc năng động để đáp ứng sự thay đổi với các điều kiện thị trường.

Lãnh đạo giao dịch là một hình thức phổ biến của lãnh đạo, nhưng nó là chủ yếu được áp dụng bởi các nhà quản lý cấp trung chứ không phải là các CEO. Hầu hết các nhà lãnh đạo sử dụng các chế độ lãnh đạo giao dịch kết hợp với các phương pháp lãnh đạo khác như phong cách độc đáo.

Cung cấp bởi Le & Associates.

Anh/Chị vui lòng để lại thông tin tại đây

Facebook
LinkedIn
Email
Print
Để chấp thuận bảo mật thông tin theo Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và tiếp tục truy cập vào trang web của L & A, Quý khách vui lòng nhấn nút “Đồng ý”.
facebook_messenger