Blog nhân sự

Lời khuyên số 20: Lên kế hoạch và triển khai một sáng kiến thay đổi

Tổ chức Zenger Folkman hàng đầu thế giới về phát triển năng lực lãnh đạo vừa giới thiệu phần 1 của ebook “New insights to become an Extraordinary Leader”. Phần 2 đề xuất 13 cách giúp người lãnh đạo cải thiện các yếu tố hoặc hành vi quan trọng để tạo ra hiệu quả đột phá và chuyển đổi từ người lãnh đạo tốt lên kiệt xuất.

Một hoạt động phát triển năng lực lãnh đạo hữu dụng là xác định một sự thay đổi cần thiết, hoạch định và sau đó thực hiện nó. Thay đổi đó có thể đơn giản là áp dụng một hệ thống báo cáo mới, một quy trình làm việc mới, hoặc một cấu trúc tổ chức khác. Cho dù thay đổi đó là gì, hành trình phát triển mạnh mẽ đến từ việc hoạch định sự thay đổi, xác định các kết quả đem lại do sự thay đổi, thực hiện sự thay đổi, và cuối cùng đánh giá kết quả. Việc học hỏi và phát triển thực sự chính là so sánh kết quả cuối cùng với kết quả dự đoán ban đầu và tìm hiểu điều gì dẫn đến sự khác biệt nếu có. Như Machiavelli có nói, “Không có gì khó khăn hơn, nhiều hoài nghi hơn về khả năng thành công, nhiều rủi ro hơn về quản lý, so với khởi xướng một trật tự mới.” Vài thế kỷ sau đó, một nhà tâm lý học, Kurt Lewin, đã quan sát, “Nếu bạn thực sự muốn hiểu về một tổ chức, hãy thử tạo nên sự thay đổi trong nó.”

Lời khuyên số 1: Quyết định trở thành người lãnh đạo xuất sắc (xem tại đây)

Lời khuyên số 2: Phát triển và bộc lộ phẩm chất cá nhân (xem tại đây)

Lời khuyên số 3: Tham gia các chương trình phát triển bản thân (xem tại đây)

Lời khuyên số 4: Tìm cho mình một huấn luyện viên (coach) (xem tại đây)

Lời khuyên số 5: Xác định thế mạnh của bạn (xem tại đây)

Lời khuyên số 6: Nhận diện điểm yếu của bạn (xem tại đây)

Lời khuyên số 7: Khắc phục điểm yếu chí tử (xem tại đây)

Lời khuyên số 8: Mở rộng phạm vi trách nhiệm công việc của bạn (xem tại đây)

Lời khuyên số 9: Học hỏi từ những hình mẫu lãnh đạo tiêu biểu (Xem tại đây)

Lời khuyên số 10: Học từ sai lầm và những trải nghiệm (xem tại đây)

Lời khuyên số 11: Tìm kiếm cơ hội cho và nhận phản hồi hiệu quả (xem tại đây)

Lời khuyên số 12: Học hỏi từ thực tế công việc (xem tại đây)

Lời khuyên số 13: Nghiên cứu tình trạng thực tếmà tổ chức đang đối mặt (xem lại đây)

Lời khuyên số 14: Học cách suy nghĩ có chiến lược (xem tại đây)

Lời khuyên số 15: Học cách suy nghĩ có chiến lược (xem tại đây)

Lời khuyên số 16: Truyền năng lượng trong mọi tình huống (xem tại đây)

Lời khuyên số 17: Phân bổ thời gian cho việc phát triển con người (xem tại đây)

Lời khuyên số 18: Gắn kết đội ngũ của bạn (xem tại đây)

Lời khuyên số 19: Xây dựng bảng điều khiển kỹ thuật cá nhân để quản lý hiệu quả lãnh đạo (xem tại đây)

Anh/Chị vui lòng để lại thông tin tại đây

Facebook
LinkedIn
Email
Print
Để chấp thuận bảo mật thông tin theo Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và tiếp tục truy cập vào trang web của L & A, Quý khách vui lòng nhấn nút “Đồng ý”.
facebook_messenger