Blog nhân sự

Khác biệt giữa lãnh đạo và quản lý nhân sự

Nhiều người thường cho rằng một nhà lãnh đạo tốt là một người quản lý tốt và ngược lại. Tuy nhiên hai khái niệm này hoàn toàn khác nhau và hiểu được sự khác biệt này có thể giúp bạn trở thành một nhà quản lý nhân sự tài ba.

Các đặc điểm chính của người quản lý là gì?

Nói chung, quản lý là tập trung vào chi tiết với quy mô nhỏ hơn so với lãnh đạo. Người lãnh đạo đặt ra tầm nhìn và kế hoạch tổng thể, người quản lý tìm ra giải pháp và thực hiện để đạt được kế hoạch đề ra. Đặc điểm quan trọng của người quản lý là:

 • Tập trung vào các khía cạnh chiến thuật trong chiến lược của công ty
 • Thực hiện trong các lĩnh vực cụ thể thuộc trách nhiệm của mình
 • Xây dựng và thực thi các chính sách quản lý doanh nghiệp để đạt được mục tiêu đề ra
 • Chỉ đạo và quản lý nhân sự được giao để đạt được các mục tiêu cụ thể
 • Quản lý và ngăn chặn các rủi ro trong tổ chức
 • Tập trung vào ngắn hạn và chú ý đến các chi tiết

Các đặc điểm chính của lãnh đạo là gì?

Lãnh đạo tạo ra các giai điệu chính cho tổ chức, họ thiết lập các mục tiêu lớn và dài hạn, sau đó người quản lý thực hiện kế hoạch để đạt được mục tiêu đề ra. Lãnh đạo không nhất thiết phải thực hiện tất cả các chi tiết mà chỉ cần thiết lập kế hoạch và truyền cảm hứng cho những người thực hiện theo. Đặc điểm quan trọng của nhà lãnh đạo là:

 • Thiết lập chiến lược tập trung vào nhu cầu của tổ chức
 • Thiết lập mục tiêu và định hướng chiến lược
 • Thiết lập các nguyên tắc
 • Trao quyền và cố vấn đội ngũ nhân sự để dẫn họ đến mục tiêu của mình đề ra
 • Tham gia và xác định rủi ro tổng thể
 • Nhìn toàn cục và lâu dài

Nhà lãnh đạo hay người quản lý quan trọng hơn?

Bất kỳ tổ chức nào cũng cần nhà lãnh đạo và người quản lý tốt để dẫn dắt doanh nghiệp đến thành công. Nếu quản lý tốt nhưng lãnh đạo không tốt, thì người quản lý có thể thực hiện mọi việc rất tốt nhưng lại theo một định hướng hoặc chiến lược sai lầm.

Ngược lại nếu lãnh đạo tốt nhưng quản lý không tốt, thì tuy tổ chức có được mục tiêu đúng đắn và tràn đầy cảm hứng để thành công, nhưng không có ai thực hiện kế hoạch, quản lý nhân sự thì cũng không thể đến thành công.

Vì thế cả hai vai trò lãnh đạo và quản lý cần được nhấn mạnh và đặt ngang bằng nhau nếu tổ chức muốn phát triển vững mạnh.

Ai đó có thể làm cả hai vai trò không?

Các nhà lãnh đạo và nhà quản lý giỏi thường không cùng một người, một số ít người giỏi cả hai vai trò thường có khuynh hướng thiêng về thành công trong việc đạt mục tiêu của họ.

Kỹ năng quản lý và lãnh đạo luôn có sự khác biệt ở một vài khía cạnh ví dụ như ngắn hạn so với dài hạn, chú trọng vào bức tranh tổng thể so với chi tiết theo định hướng, v.v. Một người sẽ gặp rất nhiều khó khăn để phân tách bản thân ra hai vai trò hoàn toàn khác biệt.

Thông thường một tổ chức thành công sẽ quản lý nhân sự theo cách kết hợp những cá nhân nổi trội ở vai trò quản lý và những cá nhân mạnh về lãnh đạo lại với nhau.

Nhận thức được các đặc tính khác biệt của hai vai trò này rất quan trọng và sẽ mang đến nhiều lợi ích cho bạn. Chỉ cần biết được các đặc tính của một nhà lãnh đạo giỏi là như thế nào, bạn sẽ ý thức hơn về bản thân mình ngay cả khi biết rằng bạn có xu hướng là một người quản lý xuất sắc.

Hiểu được sự khác biệt giữa lãnh đạo và quản lý sẽ giúp bạn nhìn nhận được những điểm mạnh và điểm yếu của chính mình để cải thiện và phát huy năng lực bản thân. Đồng thời hiểu được người đối diện và hiểu rằng cả hai vai trò đều quan trọng và tuyệt vời.

Anh/Chị vui lòng để lại thông tin tại đây

Facebook
LinkedIn
Email
Print
Để chấp thuận bảo mật thông tin theo Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và tiếp tục truy cập vào trang web của L & A, Quý khách vui lòng nhấn nút “Đồng ý”.
facebook_messenger