Blog nhân sự

Lãnh đạo tổ chức và quản trị nhân sự

Lãnh đạo tổ chức và quản trị nhân sự là hai phạm trù về quản lý với những cách tiếp cận mâu thuẫn. Những lãnh đạo thành công trong kinh doanh thường có cách để chắt lọc điểm mạnh từ mỗi hướng tiếp cận, và tổng hợp chúng lại thành một chiến lược phù hợp để lãnh đạo doanh nghiệp đạt được các mục tiêu dài hạn, cũng như thành công trong những chính sách quản lý nhân viên của mình.

 

Quản trị chiến lược

Quản trị chiến lược là một thuật ngữ trong quản trị kinh doanh về điều hành quản lý sứ mệnh, tầm nhìn và mục tiêu của doanh nghiệp. Bên cạnh việc ghi nhận con người là nhân tố giá trị nhất của tổ chức, việc phát triển các chính sách và quy trình của doanh nghiệp, để họ có thể vận dụng tốt các nguồn tài nguyên của mình cho sản xuất kinh doanh cũng cực kì quan trọng. Trên cơ sở đó, nổi lên hai định nghĩa về quản trị chiến lược: đó là lãnh đạo tổ chức và quản trị nhân sự. Khi phân biệt giữa hai định nghĩa đó, chúng ta có thể hiểu được tường tận tầm quan trọng của quản trị chiến lược trong tổ chức.

 

Lãnh đạo tổ chức

Mỗi doanh nghiệp dù ở quy mô nào cũng đòi hỏi một phương thức quản lý chặt chẽ để có thể vận hành hiệu quả và sinh lợi từ hoạt động kinh doanh. Lãnh đạo tổ chức mở rộng khái niệm trên bằng cách lấy hành động làm nền tảng để đưa ra chiến lược cho doanh nghiệp. Đôi khi được gọi là phong cách lãnh đạo mềm, lãnh đạo tổ chức đặt truyền thông hiệu quả, tự do trao đổi, xây dựng đội ngũ và tự quản lý vào trong một mô hình lãnh đạo doanh nghiệp.

 

Các cá nhân có quyền tự quyết định về khối lượng công việc, kỹ năng, lĩnh vực hứng thú và thậm chí lên lịch những công việc thường nhật theo ý thích. Lãnh đạo tổ chức đề cao quan điểm tự do: khi nhân viên cảm thấy thoải mái, họ sẽ làm việc hiệu quả hơn so với những người cảm thấy bị quản lý quá chặt chẽ, hoặc không có tiếng nói về hành động của mình. Tính tự giác đóng vai trò trung tâm trong lãnh đạo tổ chức.

 

Quản trị nhân sự

Quản trị nhân sự theo hướng lấy kỹ năng làm cơ sở để triển khai quản trị chiến lược. Công việc của những người làm công tác quản lý nhân sự là làm sao tổ chức có những chính sách và quy trình căn bản để vận hành công việc. Nó bao gồm hoạch định thù lao và quyền lợi cho người lao động, tuân thủ pháp luật lao động, đào tạo và phát triển. Quản lý nhân sự cũng phát huy tính sáng tạo, ví dụ khi cho nhân viên lựa chọn kế hoạch đào tạo cho chính mình, người quản lý nhân sự phải làm làm sao để đảm bảo tất cả nhân viên được hưởng một cách công bằng các quyền và lợi ích.

 

Tổng hòa các phương thức tiếp cận

Để thành công trong việc thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu, các tổ chức nên khuyến khích phát triển cả hai phong cách quản lý và phân bổ vào các phòng ban, hoặc công việc phù hợp. Tập trung vào việc đảm bảo tuân thủ quy định nhân sự, cộng với tầm nhìn trong phong cách lãnh đạo sẽ giúp các doanh nghiệp cân bằng một bên là chính sách, quyền lợi và các yêu cầu pháp lý, với bên còn lại là sự gắn bó, kích thích làm việc và nâng cao hiệu suất công việc cho nhân viên của mình.

Anh/Chị vui lòng để lại thông tin tại đây

Facebook
LinkedIn
Email
Print
Để chấp thuận bảo mật thông tin theo Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và tiếp tục truy cập vào trang web của L & A, Quý khách vui lòng nhấn nút “Đồng ý”.
facebook_messenger