Blog nhân sự

KPI và quản lý nhân sự

KPI là những thước đo hiệu quả theo dõi sự tiến bộ của tổ chức hướng đến những mục tiêu mong muốn. KPI chiến lược dùng để giám sát thực hiện chiến lược, hiệu quả chiến lược và quản lý nhân sự trong tổ chức, xác định mức độ chênh lệch giữa hiệu quả thực tế với mục tiêu đề ra, và cho thấy hiệu suất và hiệu quả hoạt động của tổ chức.

Lợi ích xây dựng KPI tốt

 • Giúp đánh giá khách quan hiệu quả chiến lược
 • So sánh mức độ thay đổi hiệu suất làm việc theo thời gian
 • Giúp người lao động tập trung vào những công việc quan trọng nhất
 • Cho phép đo lường được thành quả chứ không chỉ những công việc đang thực hiện
 • Cung cấp một ngôn ngữ truyền thông chung cho toàn tổ chức
 • Giúp làm giảm tính mơ hồ và không chắc chắn trong tổ chức
 • Có giá trị hợp lý, để đảm bảo đo lường các chỉ tiêu đúng
 • Có thể kiểm chứng, để đảm bảo độ chính xác của dữ liệu

Trong khi hầu hết các giám đốc điều hành và quản lý nhân sự đồng ý rằng việc sử dụng những thang đo hiệu suất là căn bản của thực hành quản lý tốt, hầu hết họ đều gặp khó khăn trong việc:

 • Tìm kiếm các thước đo có ý nghĩa một cách dễ dàng
 • Khiến mọi người thực sự tin tưởng vào các thước đo hiệu suất
 • Gắn kết chặt chẽ các thước đo với chiến lược
 • Sử dụng các thước đo cho mục đích cải thiện hiệu suất
 • Các khó khăn này là do những thói quen xấu đã trở nên phổ biến khi trước đây chúng ta còn thiếu chuyên môn và các thước đo hiệu suất thích hợp.

Làm thế nào để xây dựng KPI?

Các chuyên gia tư vấn KPI đã thiết kế những phương pháp và công cụ xây dựng KPI nhằm giúp các doanh nghiệp:

 • Xây dựng những chiến lược có thể đo lường, chuyển tải và triển khai một cách dễ dàng hơn
 • Lựa chọn và thiết kế các thước đo hiệu quả công việc hiệu quả hơn rất nhiều so với kỹ thuật động não và tham khảo tiêu chuẩn
 • Áp dụng biện pháp đo lường một cách cẩn trọng, tìm kiếm và sử dụng các dữ liệu đúng đắn.
 • Thiết kế các báo cáo sâu sắc và thực tiễn, tập trung vào cải tiến
 • Nhận thấy những dấu hiệu rõ ràng thông qua các thước đo để biết liệu các hoạt động có đang được cải thiện hay không
 • Đạt được mục tiêu đề ra một cách thuyết phục và đo lường được sự tiến bộ

Các bước trong quá trình thiết kế KPI

Trước khi thiết kế KPI

Luôn bắt đầu bằng việc tập trung xây dựng chiến lược đúng đắn. Sử dụng một trong các phương pháp phổ biến để thiết lập các mục tiêu và xác định chiến lược như Balanced Scorecard, SMART, MBO, OKR, WIG hoặc các phương pháp khác.

Phát triển KPI

 • Mô tả các kết quả mục tiêu cần đạt
 • Hiểu các thước đo có thể sử dụng
 • Lựa chọn các thước đo chính xác cho mỗi mục tiêu đề ra
 • Thiết lập chỉ tiêu và ngưỡng
 • Xác định tài liệu và thông tin cần thu thập cho việc đo lường

Phân tích hiệu quả hoạt động

 • Chọn công cụ tự động hóa thích hợp nhất
 • Thu thập và theo dõi hiệu suất
 • Phân tích và rút ra kết luận

Anh/Chị vui lòng để lại thông tin tại đây

Facebook
LinkedIn
Email
Print
Để chấp thuận bảo mật thông tin theo Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và tiếp tục truy cập vào trang web của L & A, Quý khách vui lòng nhấn nút “Đồng ý”.
facebook_messenger