Các dự án thành công của L & A

Duan-tieubieuv2

Các dự án thành công của L & A Dược / hóa chất Tiêu dùng nhanh Kho vận Sản xuất Nông nghiệp Hệ

Duan-tieubieuv2

Các dự án thành công của L & A Dược / hóa chất Tiêu dùng nhanh Kho vận Sản xuất Nông nghiệp Hệ

Duan-tieubieuv2

Các dự án thành công của L & A Dược / hóa chất Tiêu dùng nhanh Kho vận Sản xuất Nông nghiệp Hệ

Duan-tieubieuv2

Các dự án thành công của L & A Dược / hóa chất Tiêu dùng nhanh Kho vận Sản xuất Nông nghiệp Hệ

Dịch vụ/ Bán lẻ – Saigon Co.op Group – Dự án đào tạo và Đánh giá Nhân lực điển hình

Yêu cầu dự án: Đánh giá hiện trạng và lập kế hoạch phát triển đội ngũ quản lý của Saigon Co.op nhằm phát

Để chấp thuận bảo mật thông tin theo Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và tiếp tục truy cập vào trang web của L & A, Quý khách vui lòng nhấn nút “Đồng ý”.
facebook_messenger