Blog nhân sự

Quản lý Kiểm toán Nội bộ

TRÁCH NHIỆM
– Thực hiện và kiểm soát toàn bộ chu trình kiểm toán bao gồm quản lý rủi ro và quản lý kiểm soát đối với hiệu quả hoạt động, độ tin cậy tài chính và tuân thủ tất cả các chỉ thị và quy định hiện hành;
– Xác định phạm vi kiểm toán nội bộ và xây dựng kế hoạch hàng năm;
– Thu thập, phân tích và đánh giá tài liệu kế toán, báo cáo trước đó, dữ liệu, lưu đồ, v.v.;
– Đạt được ngân sách của nhóm và cá nhân và kế hoạch kinh doanh / mục tiêu hiệu suất;
– Quản lý tài chính của dự án, bao gồm ngân sách, lập hóa đơn và thu tiền kịp thời cũng như ghi nhận chênh lệch;
– Duy trì tiêu chuẩn kỹ thuật và chuyên môn cao nhất;
– Suy nghĩ một cách chiến lược về nhu cầu của bộ phận bằng cách hiểu hoạt động kinh doanh của họ và các rủi ro chính;
– Giải quyết tình huống trước khi khủng hoảng xảy ra và phát triển các giải pháp để tránh tái diễn;
– Theo dõi, kiểm soát nhân viên kiểm toán;
– Đảm nhận vai trò lãnh đạo trong các tổ chức nghề nghiệp, doanh nghiệp hoặc cộng đồng;
– Huấn luyện, đào tạo và phát triển nhân viên kiểm toán để nâng cao kiến ​​thức của họ;
– Được coi là một hình mẫu cho các chuyên gia kiểm toán;
– Thực hiện các hoạt động văn phòng rộng hơn, theo yêu cầu.

YÊU CẦU

* Trình độ chuyên môn
– Bằng cấp Trình độ sau đại học – ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý;
– Chứng chỉ Kiểm toán hoặc Kế toán được công nhận;
– Các bằng cấp khác như CPA, ACCA… là một lợi thế.

* Kinh nghiệm
– Trình độ chuyên môn kế toán/kiểm toán/tài chính;
– Kiến thức và chuyên môn quản lý rủi ro hàng đầu;
– Kinh nghiệm trong ngành có liên quan;
– Chú ý cao đến từng chi tiết và khả năng tư duy logic chặt chẽ;
– Cầu thủ giỏi của đội, người có thể giành chiến thắng và duy trì sự tôn trọng nghề nghiệp của đội.

* Năng lực:
– Khuyến khích kiểm toán viên tham gia vào văn phòng và các cuộc họp chuyên môn khác bên ngoài dự án;
– Hiểu các kỳ vọng của Ủy ban Kiểm toán và HĐQT;
– Nền tảng kỹ thuật vững vàng;
– Làm việc với ban quản lý để đảm bảo chương trình đánh giá bao gồm tất cả các rủi ro chính mà tổ chức gặp phải.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Tên người liên hệ: Bà Ngọc Dung
Điện thoại liên hệ: 0909 992 750
Email liên hệ: ess@cxosearch.com

Anh/Chị vui lòng để lại thông tin tại đây

Facebook
LinkedIn
Email
Print
Để chấp thuận bảo mật thông tin theo Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và tiếp tục truy cập vào trang web của L & A, Quý khách vui lòng nhấn nút “Đồng ý”.
facebook_messenger