Blog nhân sự

HRBP thành công qua mô hình 4C

Barbara Kenton and Jane Yarnall, vốn là 2 tác giả đã viết rất nhiều về chủ đề HRBP, cả hàn lâm lẫn thực tiễn áp dụng. Họ đã nêu mô hình 4C, tóm tắt cô đọng nhất về những gì sẽ mang lại thành công cho vai trò HRBP này.

Mô hình 4C đó như sau:

Caring (Chăm sóc): Chăm sóc là quan tâm đến các mặt khác nhau của con người: Chú trọng cả quy trình lẫn nội dung; hiểu biết con người và cách mà họ sẽ thể hiện vào các thời khắc có thay đổi; chú trọng cả nhu cầu và các động lực của chính mình và người khác. Chăm sóc còn là chú ý cả những việc rất nhỏ – ví dụ như ngồi lại và cùng uống ly cà phê với ai đó, dành thời gian trò chuyện, từ chuyện riêng tư đế chuyện công việc với họ.

Competent (Có năng lực): Có năng lực là bảo đảm hội đủ kiến thức về doanh nghiệp và tổ chức; có khả năng nhìn xa và lường trước xem doanh nghiệp sẽ cần gì trong tương lai; dấn thân trong phát triển liên tục về chuyên môn; có đủ mức độ thành thạo trong những lĩnh vực chưa mạnh và có thể huy động sức mạnh của cả nhóm Nhân sự trong nhà lẫn bên ngoài tổ chức nhằm đáp ứng hiệu quả hơn nhu cầu của tổ chức.

Connected (Cộng tác qua kết nối): Kết nối là xây dựng các quan hệ tốt đẹp với những ai có liên quan; thấu hiểu nhu cầu và các mục tiêu của họ; Hiểu rõ các chính sách của tổ chức và cách làm việc nhất quán trong hệ thống; liên kết trách nhiệm xã hội với những gì là có ý nghĩa với tổ chức của mình. Và trên hết là luôn duy trì được kết nối với chính mình.

Challenging (Chấp nhận thách thức): Chấp nhận thách thức là luôn mở rộng làn ranh khả thi của doanh nghiệp, thứ thách con người và quy trình trong việc mang lại giá trị tăng thêm cho tổ chức của mình. Cũng có nghĩa là thử thách chính mình hàng ngày, nhằm bảo đảm là tính đối tác thể hiện tập trung đúng vấn đề. HRBP luôn tự hỏi chính mình là cách nào sẽ là cách tốt nhất cho mọi hành động sẽ làm.

Anh/Chị vui lòng để lại thông tin tại đây

Facebook
LinkedIn
Email
Print
Để chấp thuận bảo mật thông tin theo Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và tiếp tục truy cập vào trang web của L & A, Quý khách vui lòng nhấn nút “Đồng ý”.
facebook_messenger