Podcasts

Chuyển đổi số từ góc nhìn doanh nghiệp | Kỳ 3 – Series podcast Toward HR Digital Age (Tiến vào thập kỷ nhân sự số)

Toward HR Digital Age – Tiến vào thập kỷ nhân sự số là chuyên đề nội dung được thực hiện vào năm 2022 bởi các chuyên gia nhân sự Le & Associates (L & A), nhằm chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ vào công tác Nhân sự, giúp các nhà lãnh đạo và cấp quản lý tại các công ty thúc đẩy hiệu quả vận hành doanh nghiệp.

Sau khi đã tiếp cận với các chủ đề chuyển đổi số từ góc nhìn của người lao động trong kỳ trước, kỳ 3 của chuyên đề sẽ đi sâu vào những trăn trở và băn khoăn của các nhà lãnh đạo khi ứng dụng công nghệ vào doanh nghiệp.

Dưới góc nhìn của doanh nghiệp, chuyển đổi số không chỉ là kết quả từ những trăn trở của các nhà lãnh đạo mà còn là cách công ty xác định đâu là nền tảng cần và đâu là điều kiện đủ cho những đổi mới công nghệ. Các vấn đề về chiến lược, tổ chức, nhân sự phù hợp cần được quan tâm trước khi áp dụng những thành phần công nghệ rõ ràng hơn như giải pháp phần mềm, dữ liệu và hệ thống phân tích vào một doanh nghiệp.

L & A đã từng đề cập đến câu chuyện này trước đây, mời Quý vị cùng nghe lại các thông tin được chia sẻ trong podcast kỳ 3 của chuyên đề Toward HR Digital Age – Tiến vào thập kỷ nhân sự số để có cái nhìn toàn diện hơn về vấn đề này.

Facebook
LinkedIn
Email
Print
To consent to the security of information in accordance with the Personal Data Protection and Processing Policy and continue to access L&A’s website, please press the “Agree” button.
facebook_messenger